" ... vi værdsætter: i den betydning, at hvorom der er værdi i udsagnene på højre side, finder vi større værdi i udsagnene på venstre side".

Frit oversat uddrag af det agile manifest

Agil.dk

Agil.dk tilbyder foredrag, workshops, workbased learning, inspiration, og kortere-varende konsulentydelser. Med afsæt i de agile værdier og principper der ligger til grund for udviklingsmetoder som eXtreme Programming (XP), Scrum, Lean software development, Crystal, m.fl., giver vi gerne virksomheder sparring om softwareudviklingsprocesser. Udgangspunktet er et helhedssyn af den eksisterende udviklingsproces. Ændringer af udviklingsprocessen mener vi derfor skal ske under hensyntagen til de rammer som de enkelte udviklingsprojekter agerer i.

Developer Stories er en bredt anvendelig agil softwareudviklingspraksis der sætter fokus på udviklingen af en bæredygtig arkitektur gennem en styrkelse af videndelingen iblandt udviklerne, og ved at synliggøre den arkitektoniske udvikling overfor aftageren. Developer Stories er bl.a. udviklet af Gitte, Niels og Rolf. Vi vil meget gerne komme ud og fortælle dig mere om Developer Stories, og også gerne specifikt rettet mod din virksomhed og/eller projekt. Developer Stories har også sit eget website, hvor der står meget, meget mere: developerstories.org.

Hvem vi er

Gitte Tjørnehøj

gitte@agil.dk

Jeg er uddannet datalog fra Aalborg Universitet i 1989, suppleret med sidefag i ”Information, teknologi, og ledelse” i 1995 samt Pædagogikum fra DEL i 2003.

Jeg har 10 års erfaring som systemudvikler, konsulent, kvalitetsmedarbejder og projektleder gennem ansættelser hos Nykredit, Mentor, CRI, WM-data og Logimatic. I disse ansættelser har jeg også haft rig lejlighed til at planlægge og deltage i praksis evalueringer og forbedrings projekter.

Jeg har undervisningserfaring fra 4 år som datamatikerlærer på Nordjyllands erhvervsakademi og 4 år på Datalog og Informatik uddannelserne på Aalborg Universitet.

De sidste 4 år har jeg deltaget i forskningsprojektet ”Software Processes and Knowledge” i tæt samarbejde med danske IT-virksomheder med forbedring af praksis for øje. Desuden har jeg planlagt og gennemført lærings projekter og ”post-mortem” analyse i virksomheder som en del af forskningsprojektet ”Workbased learning” og deltaget i Rolf’s og Niels forskning i arkitektur og agile processer. Jeg forventer at aflevere min Ph.d. afhandling ”Agile Software Process Improvement” i foråret 2008.

Niels Platz

niels@agil.dk

Sammen med Rolf bliver jeg færdig med datalogi til sommer, med afgangsprojekter at udbrede Developer Stories til industrien. Jeg har gennem de sidste to år arbejdet med ledelse og procesforbedring i softwareudviklingsprojekter.

Mit speciale er indenfor informationssystemer og omhandler identifikation og håndtering af projektkriser i udviklingsprojekter. Specialet blev udarbejdet i tæt samarbejde med industrien og med fokus på både teoretisk krisehåndteringsmetodikker og praktiske erfaringer fra erfarne projektledere.

Min uddannelse er fokuseret omkring procesudvikling og ledelse, og jeg har i den forbindelse arbejdet med eXtreme Programming, Lean, Scrum og Crystal. Jeg har derudover arbejdet forskellige værktøjer i form af refaktoring, risk management, organisational crises management og post mortem reviews.

Rolf Njor Jensen

rolf@agil.dk

Med speciale i programmeringssprog og databaser bliver jeg cand.scient. i datalogi sommeren 2007. Specialet omhandlede en sproglig udvidelse af Java, så det kan understøtte forespørgsler i relationelle databaser og objekt-relationelle mappings direkte i sproget.

Mit afgangsprojekt er udbredelse af Developer Stories til industrien, hvor jeg sammen med Niels har holdt workshops og foredrag til bl.a. Danish Agile User Group.

Ved siden af studiet har jeg arbejdet på adskillige udviklingsprojekter, og har derfor opnået praktisk erfaring med bl.a. Java, PHP, XSD, XML, Linux systemadministration, Servlets, PostgreSQL, Mysql, etc.